Проект НК_Спец_операц_недвиж 12.03.2019 (803631 v1)